Algemeen gebruik

De inhoud die beschikbaar is gesteld op 1001Kerst is met de intentie gecreëerd om algemene informatie te verstrekken aan onze bezoekers. We streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar wij bieden geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Het gebruik van de informatie beschikbaar op deze site is volledig op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

1001Kerst, inclusief de eigenaren, medewerkers en affiliates, is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan ontstaan door het gebruik van onze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, indirecte schade, incidentele schade of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op onze website.

Externe links

In onze content kunnen links naar externe websites worden opgenomen. Deze links zijn aangeboden voor uw gemak en om aanvullende informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat wij de websites waarnaar verwezen wordt onderschrijven. 1001Kerst heeft geen controle over de inhoud en beschikbaarheid van deze externe sites en neemt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan.

Beschikbaarheid van website

Wij zijn toegewijd aan het zorgen dat onze website toegankelijk blijft voor iedereen. Echter, door technische storingen of onderhoudswerkzaamheden kan toegang tot 1001Kerst tijdelijk onderbroken worden. Wij vragen uw begrip hiervoor en zullen er alles aan doen om dergelijke ongemakken tot een minimum te beperken.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, bezit 1001Kerst of heeft het de licenties voor alle intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal daarop. Deze rechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van de website afdrukken en delen met anderen, zolang dit niet voor commerciële doeleinden is.

Wijzigingen in de disclaimer

1001Kerst behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is daarom raadzaam om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met deze disclaimer en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op.